De commissies vormen het uitvoerend orgaan binnen Studievereniging TP+! Waar het bestuur de grote lijnen bepaald voor het komend jaar, bestaan de commissies uit enthousiaste leden die bepaalde taken uitvoeren om TP+ elke dag nog een stukje beter te maken! De aard van de taken hangt voornamelijk af van de commissie waar men zich bij aansluit.


Activiteitencommissie

Dit olijke team komt eens per week bijeen om, samen met de Activiteitencommissaris, de leukste activiteiten te bedenken! Lezingen, workshops, borrels en uitstapjes worden door hun op de agenda geplaatst.

2018 – 2019
Daan van Doorn
Julia Bakker
Linouk Luttjeboer

2017 – 2018
Floran Douma
Michiel de Koning
Melvin Peters
Dillon Wiendels

 

 


Kascommissie

Deze commissie ziet er op toe dat alles op het financiële vlak klopt en controleert waar de contributie aan besteed wordt! Zij komen dan ook samen bijeen met de Penningmeester.

2018 – 2019
Conner Wiendels
Daan van Doorn

2017 – 2018
Michiel de Koning
Dillon Wiendels

 

Word lid!