Commissies

De commissies vormen het uitvoerend orgaan binnen Studievereniging TP+! Waar het bestuur de grote lijnen bepaald voor het komend jaar, bestaan de commissies uit enthousiaste leden die bepaalde taken uitvoeren om TP+ elke dag nog een stukje beter te maken! De aard van de taken hangt voornamelijk af van de commissie waar men zich bij aansluit.


Activiteitencommissie

Dit super team komt eens per week bijeen om, samen met de Activiteitencommissaris, de leukste activiteiten te bedenken! Lezingen, workshops, borrels en uitstapjes worden door hun op de agenda geplaatst.

2020-2021

2019 – 2020
Jet van Roekel
Emma Cornelisse
Julia Bakker
Kevin Pot

2018 – 2019
Daan van Doorn
Julia Bakker
Linouk Luttjeboer

2017 – 2018
Floran Douma
Michiel de Koning
Melvin Peters
Dillon Wiendels

 

 


Kascommissie

Deze commissie ziet er op toe dat alles op het financiële vlak klopt en controleert waar de contributie aan besteed wordt! Zij komen dan ook samen bijeen met de Penningmeester.

2020-2021

Tim Klaas

Mathé Habing

Dennis Gadella

2019 – 2020
Conner Wiendels
Dillon Wiendels

2018 – 2019
Conner Wiendels
Daan van Doorn

2017 – 2018
Michiel de Koning
Dillon Wiendels

 

Promotiecommissie

2020-2021

Laura Gijzen