Intakedag / Matching-dag

Afgelopen vrijdag 22 april hebben wij in samenwerking met het SLB-team van de AMA een zeer plezierige intakedag georganiseerd! Gezellige gesprekken werden gevoerd en leuke demonstraties werden gegeven, onder het genot van koffie en thee.                                                                   

Er waren drie marktkraampjes waar de aspirant-studenten langs konden gaan.  Zo konden aspirant-studenten bij één kraampje de boeken inzien van eerstejaars TP’ers, en werd er bij een andere kraampje verschillende neuropsychologische tests afgenomen, zoals de STROOP-test en de Tower of London test.

Ook werden er gave demonstraties gehouden. Jelmer Klopper gaf een demonstratie met de robots Dash en Dot, die gebruikt worden voor educatieve doeleinden. Kinderen leren om spelenderwijs oorzaak-gevolg relaties te ontdekken. Daarnaast gaf collega-student Fallon Elkerbout een demonstratie met de Virtual Reality-bril, wat tegenwoordig ingezet wordt als middel voor exposure-therapie. Het moge duidelijk zijn, niets was ons te gek op deze dag!

Een leuke mix van tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten hebben meegeholpen om er een leuke dag van te maken voor onze toekomstige eerstejaars Toegepaste Psychologie studenten! We bedanken alle betrokken TP-studenten voor het bezorgen van een topdag!